Новини

Удължаване на срока за представяне на оферти за генерален спонсор

Posted on

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана на сайта на „Национална спортна база“ ЕАД покана за представяне на оферти за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”, с настоящото свеждаме до вниманието на […]

Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

Posted on

П О К А Н А   за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”   Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна […]

Новини

Процедура за избор на застраховател

Posted on

П О К А Н А   за представяне на оферта за избор на Изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги, по долуизнесените позиции, както следва: позиция 1:„Застраховка на превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховка „Злополука на местата в МПС“;   позиция 2: задължителна застраховка „Трудова злополука“; […]