НСБ

Контакти:

Национална Спортна База ЕАД

България, София 1000, бул. Евлоги Георгиев №38

Изпълнителен директор
Пламен Манолов

Секретариат:
(02) 93 00 702, (02) 986 54 34
delovodstvo@nsb.bg

Отдел „Финансово-счетоводен“:
Владимир Маринов
(02) 93 00 753
schetovodstvo@nsb.bg, nsb_ead@nsb.bg

Търговски отдел:
02/9300 851
02/9300 789