„НСБ“ ЕАД представи проекта за Детски център в „Арена Армеец“

„Национална спортна база“ ЕАД организира днес откриваща пресконференция по проект: BG05M90P001-1.096-0037-C01“Детски кът Арена Армеец“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура: BG05M90P001-1.096 „Детски кътове“. Проектът бе презентиран от Иван Терзийски, управител на „Арена Армеец“ и Дияна Маринкева, управител на фирма „Приват Консулт“. Бенефициент по проекта е НСБ ЕАД. Общата му стойност е 111 361,01 лв, от които 77 952,71 лв – безвъзмездна финансова помощ и 33 408,30 лв – собствен принос. Срокът на изпълнение е 20 месеца.
Основната цел на проекта е представяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кът за деца на работното място. Това ще допринесе за превенция на отсъствие от работа и ще помогне за улесняване на достъпа до заетост на работещи родители. Чрез създаване на предпоставки за съчетаване на семейния с професионалния живот ще се запази равнището на трудовата и икономическа активност на родителите, както и ще се подобри  качеството на работната сила и производителност на труда. С реализацията на проекта на 20 служители на „Национална спортна база“ ЕАД ще бъде предоставена възможност за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот. Ще бъде оборудван детски кът за 20 деца. Ще бъдат наети 4 безработни лица, на които ще бъдат предоставени обучение и заетост за 12 месеца. Детският кът ще може да бъде използван и от родители, които посещават концерти или спортни мероприятия в „Арена Армеец“. По време на пресконференцията бяха представени: проектът, неговите цели и предвидените дейности.