Ръководството на НСБ ЕАД и на ВСК Белмекен полагат всички усилия за възстановяване на нормалната работа на комплекса

Ръководството на НСБ ЕАД и на ВСК Белмекен полагат всички необходими усилия, за да бъде възстановен нормалния работен режим на комплекса. Поради независещи от НСБ ЕАД и ВСК Белмекен обстоятелства вече четвърти ден е преустановено подаването на електрически ток от компанията-доставчик към обектите на територията на комплекса, чийто капацитет е запълнен на 100%. Към момента работата на кухнята и на подаването на парно отопление за спортистите, които водят активен тренировъчен процес, са осигурени от собствения генератор на ВСК Белмекен. Ръководството на комплекса е и ще продължи да бъде в постоянна комуникация с фирмата-доставчик до пълното възстановяване на нормалното подаване на електрическия ток.