Новини

НСБ ЕАД подкрепи проекта „Младите хора – бъдещето на България – говорят“

Posted on

Национална спортна база (НСБ) ЕАД и нейният изпълнителен директор Светослав Русинов подкрепиха проекта „Младите хора – бъдещето на България – говорят“, който стартира в Плевен. Проектът започна с дебат „Спорт или не“ и участието на повече от 70 ученици от плевенските училища „Иван Вазов” и „Георги Бенковски”. Най-активните участници в дебата получиха специални награди, осигурени […]

Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

Posted on

  Образец №П-1       До г-н/ Г-ЖА ………………………………. уПРАВИТЕЛ/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА …………………………………………….. ГР. …………………… – БУЛ. /УЛ. …………………, № …………         П О К А Н А   за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, […]

Новини

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Posted on

З А П О В Е Д  № 23-353-1/21.03.2023г.  На основание Устава на „Национална спортна база” ЕАД и разпоредбите на ЗПП и ППЗПП, Поради устновена техническа грешка в конкурсната документация, а именно обявена “годишна наемна цена”, а не както е съгласно оценката на лицензирания оценител “месечна наемна цена”, водещо до порок на процедурата и поради незвъзможността грешката […]

Новини

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

Posted on

На 15.12.2022 г. изтече крайният срок за подаване на оферти за сключването на договор за генерално спонсорство на най-голямата многофункционална спортна зала (МСЗ) в България “Арена София“. В държавното дружество „Национална спортна база“ (НСБ) ЕАД, което е собственик на МСЗ “Арена София“, е постъпила една оферта за сключването на договор за генерално спонсорство. За да […]

Новини

Удължаване на срока за представяне на оферти за генерален спонсор

Posted on

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана на сайта на „Национална спортна база“ ЕАД покана за представяне на оферти за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”, с настоящото свеждаме до вниманието на […]

Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

Posted on

П О К А Н А   за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала ”Арена София”, гр. София, собственост на „Национална спортна база” ЕАД”   Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна […]

Новини

Процедура за избор на застраховател

Posted on

П О К А Н А   за представяне на оферта за избор на Изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги, по долуизнесените позиции, както следва: позиция 1:„Застраховка на превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско“, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, застраховка „Злополука на местата в МПС“;   позиция 2: задължителна застраховка „Трудова злополука“; […]

Новини

„Арена София“ е новото име на най-голямата многофункционална спортна зала в България

Posted on

„Арена София“ е новото име на най-голямата многофункционална спортна зала в България. След прекратяване по взаимно съгласие на договора от предишното ръководство на „Национална спортна база” ЕАД, ЗАД „Армеец“ преустановява генералното си спонсорство и предстои да подкрепи и други големи спортни обекти и мероприятия. „НСБ ЕАД благодари на ЗАД „Армеец“ за успешното и коректно партньорство […]

Новини

Ръководството на НСБ ЕАД и на ВСК Белмекен полагат всички усилия за възстановяване на нормалната работа на комплекса

Posted on

Ръководството на НСБ ЕАД и на ВСК Белмекен полагат всички необходими усилия, за да бъде възстановен нормалния работен режим на комплекса. Поради независещи от НСБ ЕАД и ВСК Белмекен обстоятелства вече четвърти ден е преустановено подаването на електрически ток от компанията-доставчик към обектите на територията на комплекса, чийто капацитет е запълнен на 100%. Към момента […]

Новини

Теренът на НС „Васил Левски“ е готов за мача ЦСКА – Рома

Posted on

Теренът на НС „Васил Левски“ е почистен от снега и е напълно готов за мача от турнира Лига на Конфедерациите ЦСКА – Рома, който трябва да се проведе днес от 19,45 ч. Това съобщиха от управата на съоръжението, което е част от активите на Национална спортна база ЕАД. Отоплителната система на терена работи на максимални […]