Без категория

Министър Радостин Василев: „В нашия мандат всички структури могат да разчитат на модернизация“

Министърът на спорта Радостин Василев взе участие в конференция за представяне на резултатите от проект „Знание, популяризиране и устойчиво управление на културното и спортното наследство чрез дигитализация на Музея на историята на физическата култура и спорта, гр. София”. Проектът е изпълняван от Министерството на спорта в партньорство с „Национална спортна база” ЕАД и е финансиран по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО 2020-2021 г. В рамките на проекта беше извършена дигитализация на над 1200 експоната от архива на музея, които ще бъдат достъпни за разглеждане в сайта www.sportsmuseum.eu.
„Радвам се, че първото място, което посещавам официално като министър е Музеят на спорта. Чувствам се изключително комфортно в дома на историята на българския спорт. Дигитализацията на нашия спортен музей ще бъде основно преимущество в т.нар. достъпност, защото ситуацията в последните години възпрепятства хората да ходят не само в музеи, а и нормално да комуникират помежду си“ каза министър Василев.
Той изтъкна, че цялостно българският спорт отстъпва по отношение на дигитализацията и имплементирането на научните постижения.
„Целта на Министерство на спорта и на програмата, която аз като министър ще изпълнявам, заложена в коалиционното споразумение е повишаване на дигитализацията в спорта и въвеждане на научните достижения в спорта, защото в последните 30 години те бяха изоставени и нивото, особено на елитните ни спортисти, значително беше намалено. През нашия мандат всички структури в спорта могат да разчитат, че модернизацията ще бъде един от основните ни аспекти на развитие. Освен достъпност, дигитализацията е предпоставка за постигане и на прозрачност. Едно от първите неща, които ще се реализират в рамките на Министерство на спорта е да дигитализираме достъпа на гражданите както до процедури по кандидатстване по различни програми на министерството, така и до реалната ситуация, свързана със спортни клубове, федерации, спортна инфраструктура, било то използваема или неизползваема. По този начин обществото ще има яснота за това кое, какво и как се случва в сектор „Спорт“, заяви Радостин Василев.
Той поздрави екипа, който работи по дигитализацията на експонатите от Музея на историята на физическата култура и спорта.
Началникът на кабинета на министъра на спорта Рада Стефанова обяви, че бюджетът на този проект, предоставен по Програмата за участие на ЮНЕСКО 2020-2021 г., е в размер на 16 000 щатски долара, а министерството е предоставило допълнително финансиране от 4000 лв.
„Основната цел е да се подпомогне защитата, опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство в направление Спорт и да се създаде база данни в областта на спорта, която да послужи за адаптиране на информацията и приобщаване на различни групи хора“, каза Рада Стефанова.
По време на конференцията пълна презентация на проекта беше направена от д-р Ерина Кръстева, а гостите бяха запознати с кратък филм за музея, чийто автор е Борислав Иванов. В събитието участие взеха още главният секретар на Националната комисия на България за ЮНЕСКО Христо Георгиев, уредникът на Музея на историята на физическата култура и спорта Катя Иванова и президентът на Националната олимпийска академия и индивидуален член на Българския олимпийски комитет проф. Лозан Митев.